Tin tức
Giang Kyo Fashion “trợ giá mùa dịch” giảm đến 24% toàn bộ sản phẩm trên ứng dụng WService, Freeship toàn quốc

Dịch bệnh COVID–19 ảnh hưởng tới nền kinh tế của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp và người lao động đều gặp khó khăn, Giang Kyo Fashion triển khai chương trình “Trợ giá mùa dịch”, giảm đến 24% toàn bộ các sản phẩm trên ứng dụng WService và