Tin tức Tin tức
WSERVICE – CHUYỂN ĐỔI SỐ KẾT NỐI KHÔNG BIÊN GIỚI

WService chuỗi - Chuyển đổi số Kết nối không biên giới được diễn ra với hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom, bên cạnh đó chương trình còn hướng đến ngày hội Top 100 Nữ Lãnh Đạo Việt Nam Tỏa Sáng Toàn Cầu 2022. Chuỗi chương trình ra đời với mục tiêu kết nối