Marketing
CHIẾN LƯỢC ZERO COST MARKETING MÀ MARKETER CẦN BIẾT

Zero Cost Marketing là hình thức tiếp thị được rất nhiều doanh nghiệp ngày nay áp dụng thành công nhằm đem sản phẩm – dịch vụ đến gần hơn với khách hàng. Thời đại 4.0 ngày nay, việc Marketing để đem sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp đến gần hơn khách hàng, hay