TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức. Hiện nay, các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử có tốc độ số hóa, tăng trưởng nhanh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng nhằm đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ngân hàng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành ngân hàng ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng là một cấu phần trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động nghiên cứu và ban hành quy định kịp thời, phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển đổi số như: hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán, mở tài khoản và nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử eKYC, cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật (QR, thẻ chip…) tăng cường chuẩn hóa, tăng tính liên thông trong ngành ngân hàng và giữa ngành ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tích cực phối hợp với các bộ, ngành khác và chủ động rà soát thường xuyên khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hoạt động ngân hàng số; thường xuyên quan tâm việc nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động chuyển đổi số.

Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành ngân hàng ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với chúng ta. Chuyển đổi số cũng bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân, góp phần chống lại tín dụng đen. Đảng, Nhà nước rất chú trọng chuyển đổi số, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập sâu sắc, rất rõ về chuyển đổi số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Năng lực, phẩm chất, trí tuệ người Việt Nam rất thích ứng với công nghệ, chuyển đổi số, càng khó khăn, chúng ta càng sáng tạo. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tinh thần là chuyển đổi số một cách toàn diện, mạnh mẽ với sự tham gia của toàn dân, doanh nghiệp và nhà nước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Ngành ngân hàng có nhiều quan hệ với người dân và doanh nghiệp, cho nên phải tiên phong trong chuyển đổi số.

Trên thực tế, các ngân hàng cũng rất tiên phong trong lĩnh vực này. Qua theo dõi thực tiễn và chỉ đạo, Thủ tướng rất vui mừng với việc lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn ngành ngân hàng đã nhận thức và chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này nhằm chuyển đổi nhiều hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ sang môi trường số. So với yêu cầu tất nhiên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Toàn ngành đã rất nỗ lực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động ngân hàng như các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (tăng trưởng thanh toán qua di động hàng năm đạt trên 90%; có 1,77 triệu tài khoản Mobile-money, hơn 67% tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…); phát triển nhiều dịch vụ ngân hàng trên kênh số (mở tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm trực tuyến…); đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; kết nối, tích hợp các thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey, năm 2021, ngành ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực, cao hơn mức tăng bình quân của toàn khu vực và thậm chí cao hơn mức tăng bình quân của thị trường mới nổi…

Thủ tướng cũng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06 và đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của ngành ngân hàng – một trong những ngành tiên phong góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu nêu trên, việc chuyển đổi số còn hạn chế, khó khăn, thách thức mà ngành ngân hàng cần nhận thức rõ để có hướng khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới diễn biến khó lường, chúng ta xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi để có tâm thế, nhận thức, tư duy để tiếp cận phù hợp. Chuyển đổi số là tất yếu, khách quan của sự phát triển, yêu cầu cấp bách, bắt buộc với các ngành, nhất là ngành ngân hàng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng tập trung khắc phục mọi hạn chế, bất cập, đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Thúc đẩy, thay đổi tư duy và phương pháp luận, thay đổi cách điều hành và quản lý, quy trình làm việc của ngành ngân hàng theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, góp phần phòng, chống tội phạm rửa tiền; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số, góp phần tiết giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, an toàn, bền vững, góp phần xây dựng, tích hợp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, đất đai… hướng tới xây dựng hệ sinh thái công dân số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Ngành ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành ngân hàng ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo toàn ngành ngân hàng chú trọng tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số:

Phân tích kỹ, đánh giá kỹ kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và kinh nghiệm trong và ngoài nước. Lắng nghe bằng trái tim, quyết định bằng ý chí, khối óc, dựa trên cơ sở khoa học.

Dự báo tình hình bối cảnh, xu hướng trong nước, quốc tế; xác định rõ mục tiêu yêu cầu, xu thế chuyển đổi số cả trong ngắn hạn và trung, dài hạn. Trong quá trình thực hiện, nhanh chóng phát hiện bất cập để điều chỉnh, chuyển trạng thái nhanh chóng, phù hợp, hiệu quả.

Xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành với nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, giải pháp cụ thể phù hợp khả năng. Có chương trình tổng thể, bước đi, bảo đảm nguồn lực phù hợp khả năng.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ:

Một là, cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng, gắn bó của khách hàng; tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản luật của ngành: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi… Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng, thử nghiệm và áp dụng khung pháp lý mới đối với phát triển công nghệ tài chính.

Hai là, triển khai chuyển đổi số một cách tổng thể, bảo đảm hiệu quả, không được lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”; phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang hoạt động trung gian tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm hạt nhân và theo kịp được nhu cầu phát triển của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán. Đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với các ngành, lĩnh vực khác nhằm mang lợi ích tổng thể cho người dân, doanh nghiệp.

Về thúc đẩy triển khai Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan để tích hợp, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có ngành ngân hàng; đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến ngành ngân hàng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ba là, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, bao gồm an ninh, an toàn hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng; cơ sở dữ liệu, thông tin dữ liệu, kết nối theo chuẩn; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát; phân tích dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hệ thống, cũng như phòng, chống tội phạm, rửa tiền.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Năm là, quan tâm công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là về nhân lực công nghệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp để phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của người lao động ngành ngân hàng nhằm phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp.

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác giữa các ngân hàng với các địa phương, các ngân hàng với các địa phương, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, người dân lên trên hết; tiếp nhận các công nghệ mới vào các hoạt động ngân hàng như công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC), công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc, mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành ngân hàng ảnh 4
Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo toàn ngành ngân hàng chú trọng tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Ngay sau sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ lãnh đạo các ngân hàng thương mại.Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng cảm ơn Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong quá trình phát triển của đất nước thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Thủ tướng cũng chúc mừng trong khó khăn vừa qua cả thế giới và trong nước, nhất là phòng, chống dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột Nga-Ukraine, giá cả đầu vào tăng, ảnh hưởng trong nước, các ngân hàng thương mại đã thành công trong hoạt động kinh doanh trong điều kiện khó khăn, bảo đảm lợi nhuận. Chính phủ rất trân trọng và chúc mừng thành công này.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn trong những năm vừa qua, vừa chống dịch, làm trách nhiệm với xã hội, vừa phải bảo đảm kinh doanh; cảm ơn ngành ngân hàng, các ngân hàng thương mại góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Các ngân hàng cũng tích cực Covid-19.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, các ngân hàng thương mại thể hiện trách nhiệm rất cao. Đây là truyền thống của dân tộc ta, càng khó khăn, phức tạp, càng đoàn kết, thống nhất, chia sẻ. Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng về tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, nhưng lại đứng trước áp lực lạm phát rất lớn, diễn biến tình hình thế giới rất khó lường, chính sách các nước lớn thay đổi làm chúng ta đứt gãy chuỗi cung ứng, thu hẹp thị trường. Nền kinh tế đứng trước khó khăn rất lớn, mặc dù chúng ta đang làm chủ tình hình.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ cương quyết chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, chắc chắn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước cùng với các ngân hàng thương mại bàn bạc, thực hiện hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và tài khóa; chính sách tiền tệ phải thận trọng, chắc chắn, linh hoạt; chính sách tài khóa phải mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng nỗ lực tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm lãi suất, giảm chi phí vay vốn, chia sẻ khó khăn rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng, nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Ngành ngân hàng cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là tín dụng cho phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Chúng ta phát triển được nhờ đất nước, dân tộc, đất nước có ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển, đi đúng đường lối đối ngoại, đa dạng hóa, đa phương hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân cần phải được cân bằng thì mới phát triển. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế, chính sách để đây là sự tự nguyện dựa trên đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tình cảm đối với quê hương, đất nước, dân tộc. Người dân và doanh nghiệp chính là một phần quan trọng hệ sinh thái của ngành ngân hàng.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhưng ngành ngân hàng phải suy nghĩ, có giải pháp để không xảy ra lạm phát, phải hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn, rủi ro. Vấn đề làm có tổ chức, hiệu quả, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả, không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, lan tỏa tính nhân văn cao cả đến toàn bộ xã hội.

Thủ tướng chúc mừng thành công, chia sẻ khó khăn, kêu gọi trong lúc khó khăn hiện nay, các ngân hàng thương mại cùng chia sẻ với Đảng, Nhà nước, ngành ngân hàng tạo ra nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Đất nước có hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc thì ngành ngân hàng mới phát triển được.

(Nguồn: nhandan.vn)

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

Địa chỉ: 98 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM.
Hotline: 032 706 1414
Email: wservice@wgh.vn

Related Post